OCMW-raad

De raad voor maatschappelijk welzijn beschikt over de volheid van bevoegdheid en bepaalt het beleid van het OCMW en kan daartoe algemene regels vaststellen alsook reglementen (bijvoorbeeld arbeidsreglementen of het reglement inzake richtbarema’s voor het verlenen van maatschappelijke dienstverlening en steun) die betrekking hebben op het beleid van het OCMW en het inwendig bestuur ervan.

De OCMW-raad komt elke tweede woensdag van de maand samen om 20 uur (onder voorbehoud) in de raadzaal van het gemeentehuis (Markt 1, 8760 Meulebeke).

Deze zittingen zijn steeds openbaar, behalve wanneer het om personen gaat, dan vergadert de OCMW-raad in geheime zitting.

Delegatie van rechtspositieregeling, organogram en personeelsformatie van OCMW-raad naar vast bureau - OCMW-raad 14/07/2021.

Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025  (2) - Algemene Goedkeuring

Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (2)

Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (2) - Documentatie

Delegatiereglement overheidsopdrachten van OCMW-raad naar vast bureau – OCMW-raad 17/11/2021

Samenstelling