Gemeenteraad

De gemeenteraad is het wetgevend orgaan van de gemeente. In Meulebeke zijn er 21 leden. Het mandaat van deze leden loopt tot 31 december 2024. De leden van de gemeenteraad zijn voortaan ook de leden van de OCMW-raad. De gemeenteraad komt elke tweede woensdag van de maand samen om 20 uur (onder voorbehoud) in de raadzaal van het gemeentehuis (Markt 1, 8760 Meulebeke).

In 2022 vinden de zittingen plaats op volgende woensdagen:

  • woensdag 11 mei 2022
  • woensdag 8 juni 2022
  • woensdag 13 juli 2022
  • woensdag 14 september 2022
  • woensdag 12 oktober 2022
  • woensdag 9 november 2022
  • woensdag 14 december 2022

Deze zittingen zijn steeds openbaar, behalve wanneer het om personen gaat, dan vergadert de gemeenteraad in geheime zitting.

Depositie rechtspositieregeling, organogram en personeelsformatie van gemeenteraad naar college - Gemeenteraad 14/07/2021.

Delegatiereglement overheidsopdrachten van gemeenteraad naar college - Gemeenteraad 17/11/2021

Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025  (2) - Algemene Goedkeuring

Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (2)

Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (2) - Documentatie

Huishoudelijk reglement gemeenteraad

Huishoudelijk reglement gemeenteraad addendum

Samenstelling