Gemeenteraad

De gemeenteraad is het wetgevend orgaan van de gemeente. In Meulebeke zijn er 21 leden. Het mandaat van deze leden loopt tot 31 december 2024. De leden van de gemeenteraad zijn voortaan ook de leden van de OCMW-raad. De gemeenteraad komt elke tweede woensdag van de maand samen om 20 uur (onder voorbehoud) in de raadzaal van het gemeentehuis (Markt 1, 8760 Meulebeke).

Deze zittingen zijn steeds openbaar, behalve wanneer het om personen gaat, dan vergadert de gemeenteraad in geheime zitting.

Depositie rechtspositieregeling, organogram en personeelsformatie van gemeenteraad naar college - Gemeenteraad 14/07/2021.

Delegatiereglement overheidsopdrachten van gemeenteraad naar college - Gemeenteraad 17/11/2021

Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025  (2) - Algemene Goedkeuring

Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (2)

Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (2) - Documentatie

Samenstelling