Raad voor Maatschappelijk Welzijn

De raad voor maatschappelijk welzijn beschikt over de volheid van bevoegdheid en bepaalt het beleid van het OCMW en kan daartoe algemene regels vaststellen alsook reglementen (bijvoorbeeld arbeidsreglementen of het reglement inzake richtbarema’s voor het verlenen van maatschappelijke dienstverlening en steun) die betrekking hebben op het beleid van het OCMW en het inwendig bestuur ervan.

De OCMW-raad komt elke tweede woensdag van de maand samen om 20 uur (onder voorbehoud) in de raadzaal van het gemeentehuis (Markt 1, 8760 Meulebeke).

Zittingen

In 2024 vinden de zittingen plaats op volgende woensdagen:

  • woensdag 17 januari 2024
  • woensdag 13 maart 2024
  • woensdag 10 april 2024
  • donderdag 2 mei 2024
  • woensdag 12 juni 2024
  • woensdag 10 juli 2024
  • woensdag 11 september 2024
  • woensdag 9 oktober 2024
  • woensdag 13 november 2024
  • woensdag 11 december 2024

Deze zittingen zijn steeds openbaar, behalve wanneer het om personen gaat, dan vergadert de OCMW-raad in geheime zitting.

Rechtspositieregeling

Delegatie van rechtspositieregeling, organogram en personeelsformatie van OCMW-raad naar vast bureau - OCMW-raad 14/07/2021.

Delegatiereglementen

Reglementen OCMW over personeelsaangelegenheden – Delegatie vast bureau - publicatie 15/03/2023

Delegatiereglement overheidsopdrachten van OCMW-raad naar vast bureau – OCMW-raad 17/11/2021

Meerjarenplan

Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025  (2) - Algemene Goedkeuring

Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (2)

Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (2) - Documentatie

Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (3)

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn gecoördineerd 8 maart 2023 - publicatie 15/03/23

Huishoudelijk reglement OCMW-raad - addendum

Deontologische commissie

De deontologische commissie waakt over de correcte toepassing van de deontologische code voor mandatarissen. De commissie komt samen wanneer er zich een deontologische kwestie voordoet.

Meldingen en klachten over inbreuken op de deontologische code kunnen gemeld worden via raden@meulebeke.be.

Deontologische code

Deontologische code raad voor maatschappelijk welzijn - publicatie 15/03/23

Samenstelling