Raad voor Maatschappelijk Welzijn

De raad voor maatschappelijk welzijn beschikt over de volheid van bevoegdheid en bepaalt het beleid van het OCMW en kan daartoe algemene regels vaststellen alsook reglementen (bijvoorbeeld arbeidsreglementen of het reglement inzake richtbarema’s voor het verlenen van maatschappelijke dienstverlening en steun) die betrekking hebben op het beleid van het OCMW en het inwendig bestuur ervan.

De OCMW-raad komt elke tweede woensdag van de maand samen om 20 uur (onder voorbehoud) in de raadzaal van het gemeentehuis (Markt 1, 8760 Meulebeke).

In 2022 vinden de zittingen plaats op volgende woensdagen:

  • woensdag 11 mei 2022
  • woensdag 8 juni 2022
  • woensdag 13 juli 2022
  • woensdag 14 september 2022
  • woensdag 12 oktober 2022
  • woensdag 9 november 2022
  • woensdag 14 december 2022

Deze zittingen zijn steeds openbaar, behalve wanneer het om personen gaat, dan vergadert de OCMW-raad in geheime zitting.

Delegatie van rechtspositieregeling, organogram en personeelsformatie van OCMW-raad naar vast bureau - OCMW-raad 14/07/2021.

Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025  (2) - Algemene Goedkeuring

Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (2)

Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (2) - Documentatie

Delegatiereglement overheidsopdrachten van OCMW-raad naar vast bureau – OCMW-raad 17/11/2021

Huishoudelijk reglement OCMW-raad

Huishoudelijk reglement OCMW-raad - addendum

Samenstelling