Project Pittemstraat

OVERZICHT VAN DE WERKEN

Aanleg van fietspaden

De Pittemstraat is een drukke verbindingsweg waar men 70 km per uur mag rijden. Vandaag is er echter een smal fietspad aanwezig. Dit leidt tot gevaarlijke situaties op deze belangrijke fietsverbinding tussen Meulebeke en Pittem.

Om de veiligheid en het fietscomfort te verhogen wordt er de komende jaren langs één zijde een dubbelrichtingsfietspad aangelegd van 2,5 meter breed. Na de voltooiing van deze werken ligt er een veilige fietsverbinding tussen Meulebeke en Pittem.

Rioleringswerken 

De gemeente grijpt de aanleg van de fietspaden aan om de riolering om te vormen naar een gescheiden systeem. Hierbij wordt het vuile (huishoudelijke) water afgevoerd via rioleringsbuizen, terwijl het regenwater maximaal wordt opgevangen in open grachten.

Alle bestaande grachten worden gedempt en de bestaande rioolbuizen worden verwijderd. Ter hoogte van woongebied en/of bebouwde percelen wordt een gescheiden riolering voorzien voor vuil- en regenwater. Langs akkers en weilanden wordt het regenwater opgevangen in nieuw te leggen grachten naast de fietspaden.

De aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel zal bijdragen tot de verbetering van de waterkwaliteit van zowel de aangrenzende grachten als van het grondwater.

FASERING

De werken aan de Pittemstraat verlopen in verschillende fases. In samenspraak met de opdrachtgevers zal het gemeentebestuur er alles aan doen om de hinder tijdens de werken tot een minimum te beperken.

Er is geen doorgang van Meulebeke naar Pittem of omgekeerd, enkel plaatselijk verkeer is toegelaten waar mogelijk. De nodige omleidingen zijn voorzien.

Update werken

  • Van 10 oktober tot 28 oktober: start plaatsen riolering tussen Maeneghemstraat tot einde van de werf
  • Van 10 oktober tot 23 december: afwerken wegenis volledige werf tot aan het kruispunt Maeneghemstraat
  • Vanaf 9 januari 2023 tot eind februari 2023: afwerken wegenis vanaf Maeneghemstraat tot einde werf
  • Het einde van de werken is voorzien in de paasvakantie (rond 7 april 2023)