Vastgoedinformatieplatform

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet je een pak informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) aan de koper aanbieden.

Voor een aanvraag van een dossier vastgoedinformatie betaal je in Meulebeke 100 euro per kadastraal perceel. Als aanvrager betaal je eenmalig de retributieprijs voor een aanvraag per groep van 5 kadastrale percelen, op voorwaarde dat de percelen aangrenzend zijn, de percelen binnen éénzelfde gemeentelijke grens liggen en er maximaal op één perceel een gebouweenheid of -eenheden geregistreerd zijn.

Hoe kan je een aanvraag doen? Je bent:

  • Notaris: je kan enkel een aanvraag doen via de  IBOT-applicatie in uw eNotariaat
  • Vastgoedmakelaar: je kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal
  • Burger: andere professionele aanvrager of overheidsinstantie: via mail naar ruimtelijke.ordening@meulebeke.be met vermelding van een geldige capakey en adres