Erfgoed

Als lokaal bestuur proberen wij ons erfgoed te bewaren en te beschermen. In onze gemeente hebben we tal van prachtige hooggewaardeerde erfgoedkundige elementen die elk zijn/haar plaats verdienen; het oorlogsmuseum, het oorlogsmonument op de Goethalsplaats, de Heemkundige kring Mulenbeca, het kasteel Ter Borcht … om er maar enkele te noemen.