Watertalk.be

De website watertalk.be is een interactieve tool die landbouwers, bedrijven en particulieren inlicht over het tijdstip en de plaats van onderhoud aan de provinciale onbevaarbare waterlopen (categorie 2). Bij aanvang van de werken geven de kraanmannen de data in via een mobiele app.

De acties binnen het project Watertalk moeten het waterbeheer verbeteren door te informeren, te sensibiliseren en door uiteindelijk beter samen te werken met de aangelanden, die vaak landbouwers zijn. 

Deze tool werd ontwikkeld door provincie West-Vlaanderen en Inagro. 

De tool is gebaseerd op de werking van GIS-loketten waarbij een aantal lagen zijn toegevoegd. Er kan gezocht worden op adres en perceel. Er kan ook eenvoudig worden ingezoomd op de kaart. De legende toont hoe ver de werken staan en of de werken al dan niet gevalideerd werden door de provincie.