Corona subsidie verenigingen

Vanuit het lokaal bestuur komen er extra inspanningen om de verenigingen te ondersteunen. Zo kan er een corona subsidie aangevraagd worden.

Je kan deze aanvragen als jouw vereniging:

  • kosten heeft gemaakt in het kader van Covid19 voor evenementen of dagelijkse werking in de periode van 12 maart tot 31 juli 2020
  • uitgaven heeft gedaan om te voldoen aan de wetgeving en richtlijnen bij de werking of bij de organisatie van evenementen
  • uitgaven heeft gedaan om de negatieve impact van de crisis te milderen
  • kosten heeft gemaakt bij de voorbereiding van een evenement dat niet kon worden georganiseerd.

Verenigingen komen niet in aanmerking:

  • als er mininkomsten zijn van commerciële activiteiten en sponsoring
  • als er mininkomsten zijn van activiteiten die niet georganiseerd konden worden
  • als er mininkomsten zijn van lidgelden die niet geïnd konden worden

De aanvraag kan ingediend worden tot en met 30 november 2020.

De aanvraag wordt enkel goedgekeurd als men alle gemaakte kosten kan bewijzen.

Indienen kan via dit digitaal formulier