Corona subsidie verenigingen

Vanuit het lokaal bestuur komen er extra inspanningen om de verenigingen te ondersteunen. Zo kan er een corona subsidie aangevraagd worden.

Je kan deze aanvragen als jouw vereniging:

  • Kosten voor activiteiten van de werking van de vereniging of voor afgelaste evenementen
    en effectieve uitgaven gedaan in de periode: 1 augustus 2020 tot 31 december 2020.
  • uitgaven heeft gedaan om te voldoen aan de wetgeving en richtlijnen bij de werking of bij de organisatie van evenementen
  • uitgaven heeft gedaan om de negatieve impact van de crisis te milderen
  • kosten heeft gemaakt bij de voorbereiding van een evenement dat niet kon worden georganiseerd.

Verenigingen komen niet in aanmerking:

  • als er mininkomsten zijn van commerciële activiteiten en sponsoring
  • als er mininkomsten zijn van activiteiten die niet georganiseerd konden worden
  • als er mininkomsten zijn van lidgelden die niet geïnd konden worden

De aanvraag kan ingediend worden tot en met 31 januari 2021.

De aanvraag wordt enkel goedgekeurd als men alle gemaakte kosten kan bewijzen.

Indienen kan via dit digitaal formulier

Lees hier het reglement.