Bekendmaking openbaar onderzoek ontwerp actieplan Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025

Tegen 2025 zou het voedselverlies in Vlaanderen met 30 procent moeten dalen.
In de transitie naar een circulaire economie hebben (rest)stromen van voedsel en biomassa veel te bieden. Daarom wil
Vlaanderen de lat hoog leggen. Het nieuwe actieplan ‘Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025’
moet het voedselverlies in Vlaanderen verder beperken en meer duurzame (her)gebruiksmogelijkheden creëren voor
biomassa en biomassareststromen.
Overeenkomstig artikel 17, §3, van het Materialendecreet, loop de termijn van het openbaar onderzoek van 1 augustus 2020 tot en met 30 september 2020.

Gedurende deze termijn kan iedereen opmerkingen en suggesties schriftelijk ter kennis brengen aan de OVAM – team bio, Stationsstraat 110,2800 Mechelen of mailen naar actieplanbio@ovam.be.

Het actieplan kan je hier vinden.

Verdere info kan je vinden op www.ovam.be