Energielening

Wil je in je woning werken uitvoeren om energie te besparen, bijvoorbeeld door isolatie, hoogrendementsglas of door een oude stookketel te vervangen? Als je tot de prioritaire doelgroep behoort, kan je die werken misschien financieren met een energielening van de Vlaamse overheid.

De energielening wordt geregeld via de ‘Energiehuizen’. Elk Energiehuis beslist zelf of het een energielening toekent of niet.

Voor wie?

Prioritaire doelgroep

Onderstaande personen behoren tot de 'prioritaire doelgroep' en komen in aanmerking voor een renteloze lening (0% intrest).
1. Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (stickertje eindigt op 1).
2. Personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen dat lager is dan € 19.105,58 (volgens het recentste aanslagbiljet van de personenbelasting). Dat bedrag mag verhoogd mag worden met € 3.536,95 per gezinslid dat niet de aanvrager is.
3. Personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.
4. Personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen.
5. Beschermde afnemers.
6. Personen met een gezamenlijk belastbaar inkomen dat lager dan of gelijk is aan € 31.550, verhoogd met € 1.650 per persoon ten laste. De aanvraag houdt rekening met het inkomen van 3 jaar eerder.

Personen uit de bovenstaande doelgroepen kunnen bovendien gratis ondersteuning krijgen om te bepalen welke werken moeten worden uitgevoerd, prijsoffertes aan te vragen, een aannemer te kiezen, de werken op te volgen, en premies of subsidies aan te vragen.

Niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen (tot eind 2020)

Niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen(scholen, ziekenhuizen, vzw's,...) kunnen nog tot eind 2020 een energielening aanvragen voor maximaal € 15.000, aan een intrestvoet van 1%, terug te betalen op 10 jaar.

Voor welke werken?

1. Dak- of zoldervloerisolatie.
2. Hoogrendementsglas (ook in deuren en poorten).
3. Muurisolatie.
4. Vloerisolatie.
5. Luchtdichting en luchtdichtheidstest (in combinatie met andere maatregelen).
6. Energiezuinig ventilatiesysteem type C of D.
7. Zuinige verwarmingsinstallatie (o.a. condensatieketel, warmtepomp, pelletketel of -kachel, brandstofcellen, …).
8. Fotovoltaïsche zonnepanelen (op voorwaarde dat het dak goed is geïsoleerd en dat er geen enkel glas meer is).
9. Zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water.
10. Vervanging van lichtarmaturen en lampen.
11. Energiezuinige huishoudtoestellen (alleen voor de prioritaire doelgroep, nadat een energiescan de nood tot vervanging heeft aangetoond).
12. Energieopslagtechnieken en beheerssystemen.
13. Energieaudit (in combinatie met een van de vorige maatregelen).

Ook voor een nieuwbouwwoning kan je voor de meeste van de hierboven vermelde werken een energielening aanvragen als:

  • er nog geen definitieve EPB-aangifte werd ingediend
  • én je woning een E-peil van E30 woning haalt. E30 is bijna-energieneutraal (BEN).

Vraag de volledige voorwaarden voor de werken bij je Energiehuis.

  • Sommige werken moeten bepaalde normen halen om in aanmerking te komen.
  • De werken moeten worden uitgevoerd door een een aannemer, zodat er ook een garantie is op de kwaliteit van uitvoering.

Alleen voor dak- of zoldervloerisolatie komt ook 'doe-het-zelf' in aanmerking.

Procedure

Neem contact op met het Energiehuis dat voor je gemeente de energieleningen toekent. Op mijnenergiehuis.be kan je de contactgegevens van het Energiehuis opzoeken. Inwoners van Linkebeek kunnen geen energielening krijgen.

Je aanvraag wordt door de kredietcommissie van het Energiehuis al dan niet goedgekeurd. Het Energiehuis bepaalt zelf de termijn waarbinnen je aanvraag goed- of afgekeurd wordt.

Het Energiehuis legt de goedgekeurde kredieten voor aan het Vlaams Energieagentschap (VEA). Het VEA kijkt na of de lening in overeenstemming is met de reglementeringen van het Vlaams Gewest en geeft binnen de week definitieve goedkeuring.

Bedrag

Je kan maximaal € 15.000 lenen. Het bedrag kan in maximaal 4 schijven worden opgenomen.

Voor de prioritaire doelgroep (zie Voorwaarden)

  • Het geleende bedrag moet op 10 jaar tijd terugbetaald worden.
  • De intrest bedraagt 0%.

Voor de niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen (nog tot eind 2020)

  • Het geleende bedrag moet op 10 jaar tijd terugbetaald worden.
  • De intrest bedraagt 1%.

De energielening kan niet ingebracht worden op de belastingaangifte. Voor de energielening worden dan ook geen fiscale attesten uitgereikt.