Informatieborden

De gemeente Meulebeke beschikt over negen gemeentelijke informatieborden (afmetingen: 49,5 cm x 252 cm) met 4 inschuifranden. Alle erkende gemeentelijke verenigingen, adviesraden, onderwijsinstellingen en gemeentelijke diensten kunnen er gebruik van maken.

De aankoop van de panelen gebeurt door de gemeente die deze panelen, tegen kostprijs doorverkoopt aan de vereniging. Het beschilderen en bewaren van de panelen is ten laste van de vereniging.

Voorwaarden

Het plaatsen en wegnemen van de inschuifpanelen gebeurt door de aanvragende vereniging zelf. De panelen mogen max. 3 weken voor de activiteit geplaatst worden en dienen ten laatste 2 werkdagen na de activiteit weggenomen te worden. Niet op tijd weggenomen borden zullen in opdracht van het college van burgemeester en schepenen door de gemeentelijke diensten weggenomen worden op kosten van de vereniging. Na 8 dagen worden ze verbeurd verklaard.

Geplaatste borden mogen door niemand anders verplaatst of weggenomen worden dan door de vereniging zelf of door de gemeentelijke diensten volgens art. 4. Per infobord mag slechts 1 inschuifpaneel aangebracht worden per activiteit.

De datum van aanvraag bepaalt de voorrang bij het ophangen van de panelen. De aanvraag kan ten vroegste drie maanden voor de activiteit gebeuren.

De gemeentelijke diensten hebben voor gemeentelijke activiteiten altijd 1 paneel per informatiebord ter beschikking. Zijn er op het ogenblik van de toezegging meer dan 4 aanvragen voor dezelfde periode dan krijgen deze van adviesraden of bij deze raden aangesloten verenigingen voorrang op niet aangesloten verenigingen.

Het is verboden propaganda op de infoborden aan te brengen welke niets met een activiteit te maken heeft. Gebeurt dit toch dan zullen de gemeentediensten deze wegnemen op kosten van diegene die de propaganda aanbracht.

Procedure

Het gebruik van deze infoborden wordt aangevraagd via het online formulier (zie digitaal loket onderaan de pagina) ten laatste 1 maand op voorhand. De dienst communicatie beslist over de goedkeuring van de aanvraag. Bij twijfel of discussie wordt de aanvraag doorverwezen naar het college van burgemeester en schepenen.

Wettekst

Reglement gebruik gemeentelijke informatieborden van 17 november 2004.