Opgraving van een stoffelijk overschot of urne

Onder bepaalde voorwaarden kan de burgemeester van een Vlaamse gemeente de toestemming verlenen om een stoffelijk overschot of een asurne uit een graf te laten opgraven met de bedoeling te herbegraven op een andere locatie of, in geval van een stoffelijk overschot, te cremeren. Die toelating kan enkel om ernstige redenen of op gerechtelijk bevel. De burgemeester kan zelf bepalen wat de ernstige redenen kunnen zijn.

Kostprijs

Kosten

De aanvrager betaalt alle kosten voor de opgraving. Het gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen bepaalt het tarief.

Regelgeving

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2005 tot wijziging van het besluit van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria (B.S. 11 januari 2006)
  • Omzendbrief BA-2006/03 betreffende de toepassing van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten (B.S. 07 april 2006)

Bijkomende info

Er dient een retributie betaald te worden voor een ontgraving.

  • Ontgraven van een lijkkist (op vraag van de familie): 1000 euro
  • Ontgraven van een urne (op vraag van de familie): 300 euro
  • Ontgraven van een lijkkist of urne naar aanleiding van ontruiming van niet-geconcedeerde graven (aanvraag gebeurt tijdens het jaar van aanplakking): 250 euro

De kosten voor de ontgraving zelf en voor het opnieuw begraven of cremeren is ten laste van de aanvrager.