Huis van het Kind

Heb je een kinderwens en wil je hierover meer informatie? Hoe begin je aan de zoektocht naar opvang van je ongeboren kindje? Hoe ga ik om met de driftbuien van mijn peuter? Hoe ziet het groeipakket voor mijn kind eruit? Zijn er opvangmogelijkheden voor zieke kinderen? Waar kan mijn kind terecht tijdens schoolvakanties? Welk vrijetijdsaanbod biedt de gemeente aan voor mijn tiener? Mijn kind voelt zich niet goed in zijn vel, waar kan ik terecht? Hoe word ik pleegzorger?

Het is normaal dat je als (aanstaande) ouder vragen hebt over de opvoeding en het opgroeien van jouw kind. Dat kunnen complexe, maar ook heel praktische vragen zijn.

Sinds 2019 bundelen we samen met de gemeenten Pittem, Wingene en Ruiselede de krachten in een intergemeentelijk Huis van het Kind. Het Huis van het Kind is geen echt huis, maar een virtueel huis. Vragen kan je stellen via huisvanhetkind@meulebeke.be of telefonisch op het nummer 051/54 13 46. In overleg kan er ook altijd een afspraak of huisbezoek gepland worden. Samen met onze lokale partners proberen we jouw vragen over opvoeden en opgroeien te beantwoorden of verwijzen we je door naar de juiste organisatie. Het Huis van het Kind is er voor alle kleine en grote kinderen, (aanstaande) ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken.

Daarnaast organiseert het Huis van het Kind op regelmatige basis activiteiten zoals infoavonden, lezingen of ontmoetingsmomenten rond een ruime waaier aan thema’s.


De KIBA-fiche

Om kinderen beter te kunnen ondersteunen in hun groei- en ontwikkelingskansen en de overgang naar de basisschool vlotter te laten verlopen, werd de KIBA-fiche in het leven geroepen.

KI = de eerste letters van 'Kinderopvang',  BA = de eerste letters van 'Basisonderwijs' 

KI + BA = KIBA

Dit omvat een gestandaardiseerde vragenlijst omtrent de zelfredzaamheid, het welbevinden, de gezondheid, de betrokkenheid en de taalontwikkeling van jouw kind.

De KIBA-fiche is het resultaat van een nauwe samenwerking en denkoefening tussen kinderopvang en onderwijs onder begeleiding van het intergemeentelijk Huis van het Kind Meulebeke – Pittem – Ruiselede – Wingene.

Aan de hand van de fiche kan een globaal beeld gevormd worden omtrent de ontwikkeling van jouw kind gaande van baby tot peuter.

Nuttige informatie kan op deze manier met elkaar gedeeld worden, zodanig dat de school over een goeie basis beschikt alvorens jouw kind van start gaat. Leerkrachten kunnen op deze manier beter inspelen op de noden, bezorgdheden en talenten van jouw kind.

We streven ernaar de KIBA-fiche te verspreiden via alle kinderopvanginitiatieven. Op deze manier kunnen jullie deze vlot opvragen, om die daarna samen in te vullen.

Na het invullen van de fiche kunnen jullie deze meenemen bij het openklasmoment of de eerste schooldag van jouw peuter op school.

Zat jouw kind in een opvanginitiatief buiten de gemeente of ging hij/zij nooit eerder naar een opvang? Dan kan de KIBA-fiche ook opgevraagd worden bij de gekozen school op het moment van inschrijving of kan je deze ook vinden hier op de gemeentelijke website.