Bruikleen of hergebruik van een grafmonument

De gemeente is eigenaar van honderden grafmonumenten, waarvoor de concessietermijn afgelopen is. Een bestaand grafmonument kan hergebruikt worden (enkel in familieverband) om er opnieuw in te begraven.

Voorwaarden

De hergebruiker wordt eigenaar van het grafmonument en verbindt zich ertoe het grafmonument te restaureren en te onderhouden.

Bedrag

Nadat de aanvraag tot hergebruik werd goedgekeurd moet u per jaar 250 euro reservatiepremie betalen. Wanneer de eerste overledene wordt bijgezet, begint de concessie te lopen. De prijs van een concessie voor 25 jaar bedraagt 900 euro.