Grafconcessies en concessies voor columbaria en urnenvelden

Partners of gezinnen kunnen een grafconcessie aanvragen als zij samen begraven willen worden. Ook bij crematie is een concessie voor een columbarium of een urnenkelder mogelijk.

Een concessie kan dienen voor:

  • de aanvrager
  • zijn echtgenoot
  • zijn bloed- of aanverwanten
  • en al wie aangeduid is door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke overheid hun wil te kennen hebben gegeven.

Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie aanvragen aan de bevoegde overheid. Een concessieaanvraag mag ook worden ingediend ten behoeve van een derde en van diens familie.

De bevoegde overheid stelt de duur en de voorwaarden voor het toekennen van een concessie vast.

Procedure

Het aanvraagformulier voor concessies kan u verkrijgen bij de dienst Burgerzaken van uw gemeente.

De concessietermijn start op de datum van begraving van de eerste overledene. De maximale termijn van een concessie is vijfentwintig jaar.

Minstens een jaar voor het verstrijken van de concessie maakt de bevoegde overheid een akte op met een oproep tot eventuele hernieuwing. Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen. Als de hernieuwing niet tijdig wordt aangevraagd, vervalt de concessie.

Ook op aanvraag kan de bevoegde overheid opeenvolgende hernieuwingen toestaan voor het verstrijken van de concessietermijn, bijvoorbeeld:

  • na het overlijden van de oorspronkelijke concessiehouder
  • na elke nieuwe bijzetting in de concessie.

Een hernieuwing kan enkel worden geweigerd als blijkt dat op het moment van de aanvraag de concessie verwaarloosd is. Verwaarlozing kan ook leiden tot het afschaffen van de concessie.

Kostprijs

De gemeenteraad stelt het verschuldigde bedrag voor een concessie vast.

De tarieven van de concessies (met inbegrip van columbarium en urnenvelden) op de gemeentelijke begraafplaatsen worden vastgesteld als volgt:

ConcessieInwonersNiet-inwoners
Concessie grafkelder voor 25 jaar900,00 euro1.000,00 euro
Concessie columbarium voor 25 jaar900,00 euro1.000,00 euro
Concessie urnenkelder voor 25 jaar900,00 euro1.000,00 euro
  • Bij een concessie in een grafkelder wordt de kelder verplicht geleverd en geplaatst door de gemeentediensten. Voor de grafkelder wordt éénmalig de kost van 700 euro aangerekend.
  • Bij de concessie in een columbarium wordt de nis en de afdekplaat verplicht geleverd door de gemeentediensten. Voor de columbariumnis en de afdekplaat wordt éénmalig de kostprijs van 250 euro aangerekend.
  • Bij een concessie in het urnenveld wordt de kelder en de afdekplaat verplicht geleverd en geplaatst door de gemeentediensten. Voor de urnenkelder en de afdekplaat wordt éénmalig de kostprijs van 450 euro aangerekend.

Het tarief voor een bijzetting in een concessie van een kist of urne wordt als volgt vastgesteld :

 InwonersNiet-inwoners
In een concessie grafkelder100,00 euro150,00 euro
In een concessie columbarium voor 25 jaargratis37,50 euro
In een concessie urnenkelder voor 25 jaar25,00 euro37,50 euro

Het tarief voor de ontgravingen op de gemeentelijke begraafplaatsen wordt vastgesteld als volgt:

Ontgraven van een lijkkist (op vraag van familie)1000,00 euro
Ontgraven van een urne (op vraag van familie)300,00 euro
Ontgraven van een lijkkist of urne naar aanleiding van ontruiming van niet-geconcedeerde graven (aanvraag gebeurt tijdens het jaar van aanplakking)250,00 euro

De tarieven voor de begraving in volle grond, begraving urne in volle grond of in het urnenbos of bijzetting urne in een columbariumnis of in een urnenveld zonder concessie (maximumtermijn 10 jaar) worden vastgesteld als volgt:

 InwonersNiet-inwoners
Begraving in volle grondgratis500,00 euro
Begraving urne in volle grondgratis500,00 euro
Begraving van een biologische urne in het urnenbos50,00 euro500,00 euro
Bijzetting urne in urnenveldgratis500,00 euro
Bijzetting urne in columbariumnisgratis500,00 euro

Het tarief voor het gebruik van de strooiweide wordt bepaald als volgt:

Inwoners = alle personen bepaald in artikel 3 en 4 van het reglement gemeentelijke begraafplaatsenNiet – inwoners = alle personen die niet behoren tot de categorieën bepaald in artikel 3 en 4 van het reglement gemeentelijke begraafplaatsen
gratis350,00 euro

Wettekst

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

Gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen van 18 december 2019.

Gemeentelijk retributiereglement op de begraafplaatsen van 18 december 2019.