Wegenwerken

Openbare werken zijn een noodzakelijk kwaad om ervoor te zorgen dat de wegen, waterlopen, rioleringen, fietspaden… in onze gemeente in optimale conditie blijven. Dat dit gepaard gaat met tijdelijke ongemakken is een feit.

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, vind je hieronder up-to-date informatie over de voornaamste wegenwerken en de eventuele omleidingen die van toepassing zijn.

Wil je een globaal zicht hebben op alle wegenwerken in en rond Meulebeke (inclusief werken in opdracht van andere instanties): www.wegenwerkenenverkeer.be.

Je vindt ook alle informatie over wegenis- en nutswerken op het openbaar domein en hinder op de weg terug via het stratenplan van Meulebeke:

Stratenplan