Wegenwerken

Openbare werken zijn een noodzakelijk kwaad om ervoor te zorgen dat de wegen, waterlopen, rioleringen, fietspaden… in onze gemeente in optimale conditie blijven. Dat dit gepaard gaat met tijdelijk ongemakken is een feit.

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, vind je hieronder up-to-date informatie over de voornaamste wegenwerken en de eventuele omleidingen die van toepassing zijn.

Wil je een globaal zicht hebben op alle wegenwerken in en rond Meulebeke (inclusief werken in opdracht van andere instanties): www.wegenwerkenenverkeer.be.

 

Stratenplan 

Tijdelijke werken met verkeershinder

Werken Oude Gentstraat

Van maandag 13 januari tot (vermoedelijk) vrijdag 14 februari worden er in opdracht van Fluvius werken uitgevoerd aan de nutsleidingen in de Oude Gentstraat (ter hoogte van huisnummer 65) in functie van de nieuwe verkaveling.

Doorgang blijft mogelijk via een wegversmalling met beurtelings verkeer.

Werken Pittemstraat

Door private werken wordt de Pittemstraat, gedeelte tussen de Plettinckplaats en het kruispunt Wetstraat/Schutterijstraat, afgesloten voor het verkeer van maandag 17 tot (vermoedelijk) vrijdag 21 februari. De straat wordt enkel afgesloten tijdens de werkuren. Fietsers en voetgangers hebben doorgang. Er wordt een omleiding voorzien via de Tieltstraat – Schutterijstraat.

Werken Randweg

Naar aanleiding van de realisatie van de bedrijvenzone Gavershoek wordt er momenteel een in - en uitrit voorzien voor deze bedrijvenzone ter hoogte van de Randweg. Ter hoogte van de in –en uitrit werden slimme verkeerslichten geplaatst.

De werken worden in verschillende fases uitgevoerd:
• fase 1: aansluiting op de Randweg, kant noord
• fase 2: aansluiting op de Randweg, kant zuid
• fase 3: riolerings –en wegeniswerken bedrijventerrein en aanleg bufferbekken

Door het nieuw aansluitingspunt wordt het zwaar verkeer uit de dorpskern geweerd. Er worden ook groenelementen en een groenscherm voorzien. De uitvoeringstermijn van de totale aanneming werd vastgesteld op 150 werkdagen.

Bedrijvenzone Haandeput

Op het nieuwe bedrijventerrein Haandeput kunnen de bedrijven beginnen bouwen. Het aanleggen van voorzieningen en het oprichten van bedrijfsgebouwen brengt met zich mee dat er een toename zal zijn van aan- en afrijden van vrachtwagens, camionetten enz. en tal van werkzaamheden op de bouwwerven. Het college heeft beslist om de bouwwerkzaamheden enkel toe te laten tussen bepaalde uren en niet op zondag en wettelijke feestdagen.

Het gebied heeft een totale oppervlakte van ongeveer 14 ha waarvan 12 ha bestemd is als zone voor bedrijvigheid. De West-Vlaamse Intercommunale (WVI) begeleidt en coördineert het project.