Psychosociale hulp

Binnen het project eerstelijnspsychologische zorg kan iedereen bij de aangesloten psychologen terecht voor enkele gesprekken aan terugbetalingstarief. Zelf betaal je € 11 (of 4 als je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds).

Meer informatie kan je vinden op deze website.

Zelf nood aan psychologische ondersteuning?

Vanaf nu kan je vanaf 15 jaar ook terecht bij eerstelijnspsychologe Sara Goossens, na afspraak in het Sociaal Huis.

Praktische informatie

Afspraken gaan steeds door op vrijdag in het Sociaal Huis, Bonestraat 24.

Afspraak maken kan via:  

  • Telefoon: 0499 78 46 24
  • Mail: praktijk.lakebossen@gmail.com

Hebt u persoonlijke, relationele of familiale problemen (zoals problemen met uw partner, opvoeding van de kinderen, de opvang voor de ouders, verslaving, eenzaamheid, ...), dan zal de maatschappelijk werker een luisterend oor bieden. Indien nodig en als u dit wenst zal de maatschappelijk werker u doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening.

Procedure

  • Neem contact op met uw maatschappelijk werker.
  • De maatschappelijk werker zal u inlichten en/of adviezen geven waarmee u op weg kan.
  • Voor specifieke problemen kan u doorverwezen worden naar andere diensten.