Gratis huisvuilzakken

U kunt gratis huisvuilzakken krijgen om medische en/of financiële redenen.

De gemeente verleent gratis 20 gele huisvuilzakken van 60 liter aan

 • personen die lijden aan chronische incontinentie en aan Stoma-patiënten;
 • iedere onthaalouder, met kinderopvang van 0 tot 3 jaar.

Voorwaarden

 • Personen die lijden aan chronische incontinentie en Stoma-patiënten dienen aan volgende voorwaarden te voldoen:
  • Medische voorwaarden: een attest van de behandelende geneesheer waarop vermeld staat dat de betrokkene lijdt aan chronische incontinentie of een Stoma-patiënt is.
  • Verblijfsvoorwaarden: de aanvrager moet in Meulebeke op 1 januari 2021 ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters en niet permanent in een ziekenhuis, rusthuis of verzorgingsinstelling zijn opgenomen.
 • Onthaalouders, met kinderopvang van 0 tot 3 jaar, op het grondgebied van Meulebeke dienen aan volgende voorwaarden te voldoen:
  • de aanvrager moet in Meulebeke, op 1 januari 2021 ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters;
  • de aanvrager moet erkend zijn en onder toezicht staan van de dienst Kind en Gezin en hiervan een attest voorleggen.

Procedure

De gratis huisvuilzakken kunnen afgehaald worden aan het onthaal van het gemeentehuis, elke werkdag tijdens de openingsuren.

Wettekst

Gemeentelijk reglement voor bedeling gratis huisvuilzakken van 8 december 2021.

Reglement bedeling gratis huisvuilzakken