Prijsbeleid

De opvangkost wordt berekend op basis van de aanwezigheidsduur van het kind in het IBO en wordt maandelijks gefactureerd. Facturen worden per e-mail of per post verstuurd.

Je kan de betaling van de maandelijkse factuur ook uitvoeren via domiciliëring. De aanvraag (zie downloads hieronder) hiervoor moet je bezorgen aan de coördinator.

Naschools, op vakantiedagen en op schoolvrije dagen is er voor elk kind ook een tussendoortje in de prijs inbegrepen.