Premie voorhuwelijkssparen

Als u gaat trouwen en u deed aan voorhuwelijkssparen bij een erkende mutualiteit of financiële instelling, ontvangt u een extra gemeentelijke premie voor voorhuwelijkssparen.

Procedure

De premie kan aangevraagd worden met het daartoe voorziene aanvraagformuilier.

Het aanvraagformulier moet verder aangevuld en ondertekend worden door de erkende mutualiteit of instelling en door de gemeentelijke dienst Burgerzaken.

Het ingevulde formulier bezorgt u aan de gemeentelijke dienst Financiën.

Kostprijs

De gemeentelijke premie voor voorhuwelijkssparen bedraagt 7 euro per jaar regelmatige storting bij een erkende instelling van voorhuwelijkssparen.

Wettekst

Gemeentelijk reglement voorhuwelijkssparen van 23 april 2003.