Politiek en bestuur

Wie wordt de burgemeester van de nieuwe fusiegemeente? 

Dat kan jij meebeslissen! Op 13 oktober 2024 vinden de volgende gemeenteverkiezingen plaats. De politieke partijen uit Tielt en Meulebeke trekken dan samen naar de stembus. Dat wil zeggen dat er per politieke partij één gezamenlijke lijst zal zijn. De kandidaat met de meeste voorkeurstemmen in de grootste fractie van de coalitie, wordt de nieuwe burgemeester. Jouw (voorkeurs)stem kan dus een verschil maken bij het bepalen van de toekomstige burgemeester. 

Gaan alle politieke partijen één lijst vormen bij de gemeenteraadsverkiezingen? Of kunnen we stemmen op een “Tieltse” of “Meulebeekse” lijst? 

Voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2024 wordt er één lijst gevormd per politieke partij in de nieuwe fusiegemeente. Dit betekent dat alle politieke partijen samen één gezamenlijke lijst zullen hebben voor de verkiezingen.  

De nieuwe gemeente kan in de bestuursperiode 2025-2030 twee schepenen meer hebben, en in de daaropvolgende bestuursperiode 2030-2035 kan er nog één extra schepen worden toegevoegd. Deze regeling is bedoeld om de nieuwe gemeente te helpen bij de overgangsperiode en om de bestuurlijke uitdagingen aan te pakken die gepaard gaan met de fusie. 

Zal de afstand tussen de politiek en de burgers niet vergroten in de grotere gemeente? 

Het is voor beide gemeenten van uiterst belang om zowel vandaag als in de toekomst nauw in contact te blijven staan met de burgers. We zijn ons zeker bewust van de zorgen over een mogelijke grotere afstand tussen politiek en burgers in een grotere gemeente. Tijdens dit fusietraject zijn we daarom bezig met het creëren van verschillende momenten om uitgebreid in gesprek te gaan met de burgers. Deze dialoog en de betrokkenheid van burgers bij het beleid vinden we belangrijk.