Permanente bewegwijzering naar bedrijven en instellingen

Bedrijven en instellingen kunnen een aanvraag indienen om langs de openbare weg permanente wegwijzers te plaatsen naar hun bedrijf of instelling. De wegbeheerder beoordeelt de aanvraag. Voor gemeentewegen is de gemeente bevoegd, voor gewestwegen is dat het Agentschap Wegen en Verkeer.

Voorwaarden

De plaatsing van de bewegwijzering moet voldoen aan de voorwaarden bepaald in de gemeentelijke, gewestelijke en federale wetgeving. Omwille van de uniformiteit, gebeurt de aankoop en de plaatsing enkel door de gemeente.

Procedure

Je dient je aanvraag in via onderstaand digitaal formulier. Na goedkeuring door het college, zorgen de gemeentelijke diensten  voor de aankoop en de plaatsing van de bewegwijzeringsborden. De kostprijs voor aankoop en plaatsen van een bewegwijzeringsbord bedraagt 100 euro (excl. BTW).