Pedagogisch beleid

De buitenschoolse opvang wordt gerealiseerd met de klemtoon op het begeleiden van kinderen in hun vrije tijd. Wij hopen voor hen een tweede thuis te creëren door een leuke kinderopvang aan te bieden in een gezellige, veilige en kindvriendelijke omgeving. Centraal in onze werking staat het kind dat zelf bepaalt hoe, waar, met wie, waarmee het de vrije tijd invult.

Op schooldagen kunnen kinderen zelfstandig hun huiswerk maken. Er is geen huiswerkbegeleiding.

De vrijblijvende activiteiten op woensdagnamiddag en in vakantieperiodes gebeuren in leeftijdsgroepen en zijn gericht op alle aspecten van de ontwikkeling: creativiteit, sociale en motorische ontwikkeling, expressie, ... .