Parkeer plus Zorg

Parkeer plus Zorg is een gemeentelijke initiatief waarbij een bewoner de parkeerplaats ter hoogte van zijn inrit aanbiedt aan zorgverstrekkers tijdens de uitvoering van de zorg. De zorg kan op een andere locatie plaatsvinden dan de locatie van de inrit.

Procedure

De zorgverstrekker kan bij het gemeentebestuur een Parkeer plus Zorg parkeerkaart aanvragen via het aanvraagformulier in bijlage. Het is een speciale parkeerkaart met daarop het mobiele nummer van de zorgverstrekker in functie van Parkeer plus Zorg. De zorgverstrekker moet deze kaart zichtbaar in zijn wagen voorleggen.

De bewoner kan bij het gemeentebestuur een Parkeer plus Zorg sticker/bordje aanvragen met het aanvraagformulier in bijlage. Sticker/bordje wordt zichtbaar bevestigd ter hoogte van de inrit, waarmee de bewoner aan de zorgverstrekker aangeeft dat hij de plaats voor zijn inrit ter beschikking stelt. De bewoner verbindt zich ertoe de plaats voor de inrit ter beschikking te stellen aan de gebruiker en dit 24/24u en 7/7. De aanbieder is te allen tijde verplicht de sticker zichtbaar aan te brengen ter hoogte van de deelnemende inrit.

Zowel de sticker/bordje als de parkeerkaart zijn gratis. Aanbieder en gebruiker kunnen hun deelname altijd stopzetten. U breng het lokaal bestuur hiervan op de hoogte.

Wettekst

Gemeentelijk reglement Parkeer Zorg Plus van 18 juli 2018.