Gratis zelftesten en FFP2-maskers voor kwetsbare inwoners

Gepubliceerd opdinsdag 18 jan 2022 om 09:57
Kwetsbare burgers worden in deze langdurige COVID-pandemie het zwaarst getroffen. Om de aankoopkost van de nodige zelftesten en maskers gevoelig te verlichten, gelden er in Meulebeke enkele ondersteunende maatregelen.

Door de gewijzigde teststrategie en quarantainerichtlijnen spelen zelftesten vandaag een belangrijke rol in de bestrijding van het coronavirus. Ook het aanbevolen FFP2-masker beschermt ons tijdens de voorzichtigheidsperiode na isolatie en quarantaine beter tegen de Omikronvariant.

Het herhaaldelijk aankopen van de zelftesten en FFP2-maskers is voor bepaalde mensen financieel onhaalbaar waardoor ze onvoldoende voorzorgsmaatregelen kunnen nemen en langer in isolatie en quarantaine moeten blijven.

Het college van burgemeester en schepenen besloot daarom om een subsidiepakket beschikbaar te stellen ter ondersteuning van kwetsbare inwoners van onze gemeente. Op die manier ondersteunen we ook inwoners die geen aanspraak maken op een verhoogde terugbetaling.

Pakket met gratis zelftesten en maskers

Gemeente Meulebeke voorziet pakketten met gratis zelftesten en FFP2-maskers voor personen die geen recht hebben op verhoogde tegemoetkoming of aan mensen met een laag inkomen. Deze pakketten bevatten 6 zelftesten en 2 FFP2-maskers per gezinslid per maand en zijn vanaf 1 februari 2022 op afspraak beschikbaar bij de begeleidende maatschappelijke werker in het sociaal huis voor:

 • Personen in armoede waarbij het sociaal vooronderzoek is opgestart en een lopend dossier hebben bij de sociale dienst van OCMW Meulebeke (leefloon, budgetbeheer en -begeleiding, voedselpakket, LOI …)
 • Personen die voldoen aan bovengenoemde voorwaarde én in aanmerking komen voor een verhoogde tegemoetkoming helpen we met de doorverwijzing naar de mutualiteit.

Met deze maatregel hopen we in de gemeente Meulebeke zo'n 150 kwetsbare inwoners gevoelig te helpen!

Verhoogde terugbetaling bij aankoop van zelftesten

Mensen met een verhoogde terugbetaling kunnen dankzij een nationale maatregel in de apotheek zelftesten kopen voor 1 euro. Dit tarief geeft recht op 4 zelftesten per persoon per twee weken. Er zijn twee mogelijkheden om van deze terugbetaling te genieten: op basis van bepaalde sociale voordelen of op basis van je gezinsinkomen.

Op basis van sociaal statuut: inwoners die van een van deze uitkeringen genieten:

 • Het leefloon van het OCMW (gedurende 3 maanden).
 • De inkomensgarantie voor ouderen.
 • De toelage voor personen met een handicap, toegekend door de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid.
 • De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

En:

 • Een kind met een erkende handicap van minstens 66%.
 • Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV’s).
 • Een weeskind dat beide ouders verloren heeft.

De terugbetaling kan ook gelden op basis van je gezinsinkomen: deze inwoners dienen eerst een aanvraag in bij de mutualiteit. Ook hier zijn enkele voorwaarden van tel:

 1. Je huidig gezinsinkomen ligt onder het jaarlijks grensbedrag (alleenstaande 22.315,89 euro + 4.131,28 euro per bijkomend gezinslid) en
 • Je bent weduwnaar/weduwe, invalide, gepensioneerde.
 • Je bent erkend als persoon met een handicap.
 • Je bent al minstens 1 jaar volledig werkloos of in arbeidsongeschiktheid.
 • Je staat aan het hoofd van een eenoudergezin.

2. Je bevindt je niet in een van bovengenoemde situaties maar je huidig gezinsinkomen is lager dan het jaarlijkse grensbedrag (alleenstaande 20.292,99 euro + 3.753,71 euro per bijkomend gezinslid) 

 • De mutualiteit zal op basis van een onderzoek nagaan of je aan de voorwaarden voldoet. Zo ja, dan kan je onmiddellijk genieten van de verhoogde tegemoetkoming.