Overige hinder

Ook andere huishoudelijke activiteiten kunnen soms geurhinder opleveren. Maar ook hier is er meestal vrij gemakkelijk iets aan te doen:

  • Reinig regelmatig je kippenhok, hondenren, ....
  • Houd geen grote dieren of grote aantallen dieren, die een belangrijke hoeveelheid mest produceren, in een woonomgeving.
  • Zorg dat uw afval niet te lang buiten staat en sluit de zak of container steeds goed af.
  • Bewaar uw keukenresten in luchtdicht afgesloten containers tot de ophaaldienst komt.
  • Giet geen afvalstoffen in de riool.
  • Richt indien mogelijk de afvoer van uw dampkap weg van de buren.
  • Controleer regelmatig uw brandstoftank, ook lekken kunnen voor geurhinder zorgen.

We staan allemaal snel aan de klaagmuur als we hinder van anderen ondervinden. Maar misschien moeten we eerst even naar onze eigen situatie kijken. Ongetwijfeld vindt u in bovenstaande tekst heel wat situaties waar u - zonder het altijd te beseffen - zelf als hinderbron optreedt of optrad. Met de opgegeven tips kunt u  ervoor zorgen dat u zo weinig mogelijk geurhinder veroorzaakt. Niet alleen uw buren zullen u dankbaar zijn maar ook het leefmilieu en uw gezondheid worden er beter van!
Klachten kunt u tijdens de openingsuren van het gemeentehuis melden bij de milieudienst of politiezone MIDOW.