Oude Vijfstraat wordt doodlopende weg vanaf 31 oktober

Gepubliceerd opdonderdag 27 okt 2022 om 13:00
Door de wegenwerken in de Pittemstraat in Meulebeke hebben veel automobilisten de Vijfstraat in Pittem ontdekt als sluiproute. Dit leverde intussen al een pak gevaarlijke verkeerssituaties op. Vanaf maandag zal een doorsteek naar Pittem via de Vijfstraat niet langer mogelijk zijn.

Éénrichtingsverkeer richting Meulebeke vanaf 31 oktober 2022

Vanaf 31 oktober 2022 tot einde van de werken in de Pittemstraat in Meulebeke voert de gemeente Pittem in de Vijfstraat éénrichtingsverkeer in. Deze verkeersmaatregel geldt in de richting van Pittem naar Meulebeke, vanaf het kruispunt Vijfstraat/Claerhoutdreef tot aan de gemeentegrens met Meulebeke.

In de Oude Vijfstraat op grondgebied Meulebeke blijft het tweerichtingsverkeer gelden, maar deze straat zal dus doodlopen aan de Vijfstraat (op grondgebied Pittem door bovengenoemd éénrichtingsverkeer vanuit Pittem). Onderstaand plan schetst een concreet beeld van de situatie.

Snelheids- en tonnagebeperking in de Vijfstraat

Om de onveilige verkeerssituatie in de Vijfstraat aan te pakken, beslisten de gemeentebesturen van Pittem en Meulebeke in overleg met de bevoegde politiezones eerder al om de volgende beperkingen in te voeren.

  • Tonnagebeperking van 3,5 ton
  • Snelheidsbeperking van 50 km/u

Ook deze verkeersmaatregelen blijven van toepassing. Het éénrichtingsverkeer richting Meulebeke en de snelheids- en tonnagebeperking blijven gelden tijdens de volledige duur van de werken in de Pittemstraat in Meulebeke. 

Omleiding

Automobilisten en zwaar vrachtverkeer worden sinds het begin van de werken omgeleid via de Brugsesteenweg. Via de Veldstraat en Grote Roeselarestraat rijd je richting Pittem. De omleiding is aangeduid met oranje wegwijzers.

Vragen of bezorgdheden?

Heb je vragen of bezorgdheden? Neem dan contact op met onze technische dienst:

technischedienst@meulebeke.be
☎ 051 54 13 15