Openbaarheid van bestuur

 
Het decreet maakt een onderscheid tussen:
 • actieve openbaarheid: de gemeente neemt zelf initiatieven om de burger te informeren, bijvoorbeeld via haar website of brochures.
 • passieve openbaarheid: de burger kan bij de gemeente een aanvraag indienen om een bestuursdocument in te kijken, er uitleg over te vragen of er een kopie van te krijgen. 

Procedure

Wil jij een bestuursdocument inkijken, er uitleg over vragen of er een kopie van krijgen? Volg dan deze stappen:

 • Vul het aanvraagformulier in onderaan de pagina. Je kan de aanvraag ook aangetekend versturen per brief (Lokaal bestuur Meulebeke, Markt 1, 8760 Meulebeke) of een e-mail sturen (info@meulebeke.be). ​
 • Vermeld in je aanvraag:
  • jouw naam en adres
  • het bestuursdocument waarover het gaat
  • de vorm van openbaarheid die je wilt (inzage, uitleg of kopie)
 • Jouw aanvraag wordt geregistreerd. Is jouw aanvraag kennelijk onredelijk? Of is ze te algemeen geformuleerd? Dan kan de gemeente je om extra informatie vragen. 
 • Je krijgt antwoord binnen een termijn van 20 kalenderdagen. Die termijn kan soms worden verlengd tot maximaal 40 kalenderdagen.
 • Wordt jouw aanvraag aanvaard? Dan laat de gemeente jou weten wanneer en waar je de documenten kan inkijken of wanneer en waar je een kopie kan verkrijgen. 
 • Wordt jouw aanvraag niet aanvaard? Bijvoorbeeld omwille van geheimhoudingsplicht, bescherming van de persoonlijke levenssfeer, een economisch belang of de openbare orde? Dan licht de gemeente je hierover in. 
 • Ga je niet akkoord met de beslissing van de gemeente? Dan kan je beroep aantekenen bij de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie
Voor afschriften van bouwplannen gelden er bijkomende regels:
 • Ofwel voeg je het schriftelijk akkoord van de auteur (bvb. architect, landmeter,...) voor reproductie bij jouw aanvraag.
 • Ofwel toon je aan dat je eigenaar bent van de woning waarvan je de bouwplannen opvraagt én voeg je een verklaring op eer bij jouw aanvraag.
Voor aanvragen van advocaten geldt het vermoeden dat zij hun cliënt vertegenwoordigen waardoor de identiteit van de cliënt meegedeeld moet worden. De advocaat moet zijn mandaat schriftelijk aantonen.

Bedrag

Inzage en uitleg is gratis. Wil je bepaalde bestuursdocumenten bekomen? Dan rekent de gemeente hiervoor een extra kost aan. 

Regelgeving

Bestuursdecreet van 7 december 2018

Bijkomende informatie

​Voor meer informatie over de toepassing van dit decreet kan je terecht op de website van www.vlaanderen.be/openbaarheid.​​