Openbaar onderzoek beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’

Gepubliceerd opdinsdag 17 aug 2021 om 11:00
Voor de Vlaamse Regering het nieuw ontwerp-beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’ kan goedkeuren, loopt er vanaf 16 augustus tot en met 15 oktober 2021 een openbaar onderzoek. Tijdens dit openbaar onderzoek kan ook jij bezwaren of opmerkingen overmaken!

Het beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen‘ (PDF-bestand in de bijlage) vervangt het vorige beleidsprogramma ‘Materiaalbewust bouwen in kringlopen’. Dit nieuwe programma loopt tot 2030 en sluit aan bij de ruimere doelstellingen van Vlaanderen voor de transitie naar een circulaire economie tegen 2050.

De nieuwe beleidsvisie vormt een richtinggevend kader voor de transitie in de bouwsector met nadruk op de ontwikkeling van circulair bouwen. De focus van het nieuwe beleidsprogramma ligt op de uitdagingen om de milieu-impact en het materialengebruik van de bouwsector in de volgende jaren aan te pakken en te beheersen.

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen overmaken per e-mail via beleidsplanbouw@ovam.be of per post naar de OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.