Openbaar onderzoek hemelwaterverordening

Gepubliceerd opdinsdag 6 sep 2022 om 10:00
Over het ontwerp van de gewestelijke stedenbouwkundige Hemelwaterverordening van 2022 wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 1 september 2022 tot en met 30 september 2022. Bekijk het ontwerp hier.

Inkijken documenten

Tijdens het openbaar onderzoek kan je het besluit van de Vlaamse Regering en de bijhorende toelichting hieronder bekijken:

Inspraakreactie indienen

Heb je opmerkingen of suggesties? Dan kan je tot uiterlijk 30 september 2022 een inspraakreactie indienen op een van de volgende manieren:

  • via mail naar bjo.omgeving@vlaanderen.be met 'openbaar onderzoek hemelwaterverordening' als onderwerp van de mail
  • per brief naar Departement Omgeving
    Afdeling BJO
    Graaf de Ferrarisgebouw
    Koning Albert II-laan 20 bus 8
    1000 Brussel