Opcentiemen op de door het Vlaams gewest geheven heffing ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

De gemeente heft 50 opcentiemen geheven op de heffing, van het Vlaams gewest ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten.

Kostprijs

50 opcentiemen op de heffing van het Vlaams gewest ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten.

Wettekst

Beslissing gemeenteraad van 18 december 2019 betreffende de vaststelling van de gemeentelijke opcentiemen op de heffing van het Vlaams gewest ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten.