Opcentiemen onroerende voorheffing 2023

De gemeente heft voor het aanslagjaar 2023 duizend en negenendertig (1039) opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Kostprijs

Duizend en negenendertig (1039) opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Wettekst

Beslissing gemeenteraad van 14 december 2022 betreffende de vaststelling van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Opcentiemen onroerende voorheffing 2023 - 21-12-2022