Opcentiemen onroerende voorheffing 2022

De gemeente heft voor het aanslagjaar 2022 duizend en negenendertig (1039) opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Kostprijs

Duizend en negenendertig (1039) opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Wettekst

Beslissing gemeenteraad van 8 december 2021 betreffende de vaststelling van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Opcentiemen Onroerende Voorheffing - 08-12-2021