Opcentiemen onroerende voorheffing 2021

De gemeente heft voor het aanslagjaar 2021 duizend en negenendertig (1039) opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Kostprijs

Duizend en negenendertig (1039) opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Wettekst

Beslissing gemeenteraad van 9 december 2020 betreffende de vaststelling van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing.