Opcentiemen onroerende voorheffing 2020

De gemeente heft voor het aanslagjaar 2019 duizend en negenendertig (1039) opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Kostprijs

Duizend en negenendertig (1039) opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Wettekst

Beslissing gemeenteraad van 18 december 2019 betreffende de vaststelling van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing.