Opcentiemen heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen

De gemeente heft 50 opcentiemen op de heffing van het Vlaamse Gewest op de ongeschikte en onbewoonbare woningen.

Kostprijs

50 opcentiemen op de heffing van het Vlaamse Gewest op de ongeschikte en onbewoonbare woningen.

Wettekst

Reglement opcentiemen op de heffing van het Vlaamse Gewest op de ongeschikte en onbewoonbare woningen goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2019.