Bestuurskracht met oog voor de toekomst

Gepubliceerd opvrijdag 26 mei 2023 om 09:30
Tielt, Pittem en Meulebeke onderzochten de eigen bestuurskracht met het oog op sterk te blijven besturen.

Eerder dit voorjaar namen Meulebeke, Tielt en Pittem elk afzonderlijk de beslissing om de eigen bestuurskracht te onderzoeken. Elk bestuur achtte de tijd rijp om na te denken over hoe zij ook in de toekomst een sterke dienstverlening en organisatie kunnen garanderen voor hun inwoners en de medewerkers van het lokaal bestuur. Voor deze studie werd Probis aangesteld, een adviesbureau met specialisatie in de publieke sector.

Het onderzoek werd dit voorjaar afzonderlijk per bestuur uitgevoerd en bestaat telkens uit verschillende onderdelen. In het eerste onderdeel werden de omgeving, samenwerkingsverbanden en de strategie van de gemeenten individueel onder de loep genomen. Uit deze analyse werd, naast de uitdagingen en opportuniteiten, duidelijk dat de drie gemeenten reeds veel linken met elkaar vertoonden. Zowel op vlak van socio-demografie, intergemeentelijke samenwerking,   economische & onderwijspendel blijken de gemeenten veel gelijkenissen en linken te tonen. Anderzijds bleek uit de analyse van de omgeving dat de geografische oriëntering van de kernen ervoor zorgen dat deze linken ook verankerd zijn.

Deze vaststellingen brachten de gemeenten dichter bij elkaar in deze oefening. Er werd besloten om voor het tweede deel, waarin de analyse van de interne werking aan bod komt, gegevens uit te wisselen. In dit deel van het rapport wordt aangegeven dat de drie gemeenten op vandaag financieel gezond zijn en zich elk op hun eigen wijze klaarmaken voor de toekomst. Anderzijds zorgen de huidige risico’s (omwille van vele éénmansdiensten, nood aan extra expertise en menskracht door de toenemende decentralisatie van taken vanuit andere overheidsinstanties, de nijpende krapte op de arbeidsmarkt, de stijgende personeelskost …) ervoor dat de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening in de toekomst onder druk dreigt te komen te staan.

Ondanks de vele sterke punten en de goede organisatie van de kleinere besturen Meulebeke en Pittem, besluit het rapport dat de bestuurskracht sterk onder druk staat. Het lokaal bestuur Tielt heeft door zijn grotere schaal nog iets meer marge. Al zal het ook, door onder meer zijn centrumrol in de regio, belast worden met meer taken. Het is nog een vraagteken of zij dit met de huidige capaciteit zullen kunnen dragen.

De bestuurskracht van de drie besturen wordt dus best op korte of middellange termijn versterkt. Het bestuurskrachtrapport biedt hiervoor verschillende scenario’s en handvaten die verder intern worden afgewogen en afgetoetst.

Omdat dit verhaal mogelijks een invloed heeft op alle raadsleden, medewerkers en inwoners van onze gemeenten, willen we hier actief over in gesprek gaan. Op 25 mei werd een eerste toelichting gegeven aan de leden van de gemeenteraad en in de loop van de komende weken brengen de algemeen directeurs hun medewerkers op de hoogte van de resultaten van het rapport.

De komende weken volgen diverse overlegmomenten om de diverse scenario’s op zowel bestuurlijk als administratief vlak af te toetsen. Afhankelijk van het gekozen scenario, zorgen we voor een actieve participatie van de burger. Dit willen we de komende maanden verder vormgeven. Op die manier betrekken we de burger op een transparante en open wijze bij deze belangrijke strategische keuzes voor de toekomst van de besturen.

In een eerste stap in dit participatieve traject nodigen we de inwoners graag uit op een info- en vraagmoment op 15 juni om 17:30 en 20:30 in OC Vondel. We lichten graag de resultaten van het rapport toe en gaan een eerste keer met jullie in gesprek. We doen dit aan de hand van vragen die we graag op voorhand bij de inschrijving ontvangen.

Inschrijven en je vraag stellen kan tot en met maandag 12 juni via deze link.