Nachtwinkels

De gemeente heft een belasting op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie.

Kostprijs

De openingsbelasting wordt vastgesteld op 6.000 euro.
De uitbatingsbelasting wordt vastgesteld op 1.500 euro per nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie per jaar.

Wettekst

Gemeentelijk belastingreglement op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie dd. 23 januari 2019.