Nachtvergunning voor de horeca

Als uitbater van een café, hotel of dancing, hebt u een vergunning nodig als u langer wilt openblijven dan het verplichte sluitingsuur. Het verplichte sluitingsuur staat vermeld in het politiereglement. Het verplichte sluitingsuur maakt een onderscheid tussen weeknachten en weekendnachten, waardoor het sluitingsuur in het weekend later is.

Als u altijd langer open blijft dan het verplichte sluitingsuur, vraagt u een permanente nachtvergunning aan. Wilt u een tijdelijke uitzondering op het sluitingsuur, dan vraagt u een tijdelijke nachtvergunning aan.

Procedure

U doet de aanvraag schriftelijk, met vermelding van de gewenste afwijking (dagen en uren).

De aanvraag dient gericht te worden aan de burgemeester, Markt 1, 8760 Meulebeke.

Wettekst

Uittreksel Gemeentelijke Algemene Politieverordering
Art. 308

De eigenaars of uitbaters van drankgelegenheden of inrichtingen waar eetwaren door het publiek kunnen worden gebruikt, evenals inrichters van eenmalige activiteiten, zijn verplicht hun inrichting te sluiten en niet te heropenen:

  • van 03:00 tot 06:00
    • de nacht van vrijdag op zaterdag en de nacht van zaterdag op zondag, alsmede de nacht tussen een wettelijke feestdag en de daaraan voorafgaande dag
    • bij kermissen en ommegangen: gedurende een periode voor ieder afzonderlijk te bepalen door de Burgemeester
    • gedurende de jaarlijkse verlofperiode te bepalen door de Burgemeester
  • van 02:00 tot 06:00
    • op alle andere dagen van het jaar

Zij zijn eveneens verplicht de bezoekers te waarschuwen die zich op het sluitingsuur in hun inrichtingen bevinden en hen te doen vertrekken.

Bij weigering moet de politie hiervan verwittigd worden.

Afwijkingen op voornoemd verbod kunnen door de burgemeester verleend worden in de bij artikel 309 bepaalde omstandigheden.