Modder op de weg

Gepubliceerd opwoensdag 6 okt 2021 om 00:00
Tijdens de herfstmaanden breekt voor de land- en tuinbouwers een drukke periode aan. Heel wat groenten worden geoogst en velden worden geploegd en gezaaid. Vaak laten bevuilde landbouwvoertuigen moddersporen op de weg achter.

Hierdoor verhoogt de verkeersonveiligheid op de wegen rond landbouwbedrijven en velden. Vooral in combinatie met een regenbui leidt dit tot een glad wegdek. Daarom wordt aangedrongen om tijdens het oogstseizoen maatregelen te nemen zodat er geen verkeersongevallen gebeuren door modder op de weg.

Een ongeval of gewonde: bel 101, 112 of via de app 112BE.

Tips voor de landbouwer, loonwerker, transporteur

Waarschuwen

Maak gebruik van de borden “modder op de weg” om andere weggebruikers attent te maken op slipgevaar. Gaat het om een drukke weg of ligt de rijbaan er echt heel vuil bij, verwittig dan de politie. Die zal het gevaar signaleren en eventueel het verkeer omleiden. Het is belangrijk dat de waarschuwingsborden worden weggehaald zodra de weg is schoongemaakt. De borden kunnen aangekocht worden bij het onthaal in het gemeentehuis.

Reinigen

Een vuil wegdek moet zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Soms is het daarbij nodig om de weg schoon te spuiten. Voor jouw veiligheid is het aangewezen om een veiligheidsvest met retro-reflecterende delen te dragen tijdens het schoonmaken en zeker bij donker en slecht weer.

Tips voor de weggebruikers

Begrip

In oktober, november en december rijden er meer landbouwvoertuigen op de openbare weg dan anders. Breng begrip op voor de landbouwers die hun oogst moeten binnenhalen en hou rekening met het extra verkeer dat hierdoor ontstaat. 

Snelheid

Wees voorbereid op eventueel vuile wegen in gebieden met veel landbouwbedrijven en/of -velden. Pas je snelheid aan!

Wees voorzichtig

Kijk uit voor landbouwers die zich op de rijweg kunnen bevinden om deze schoon te maken. Matig jouw snelheid bij het voorbijrijden van de werkzaamheden. Heb respect en begrip voor elkaar.

Rijstijl

Sla waarschuwingen betreffende slipgevaar niet in de wind, maar pas jouw rijstijl aan.

Ontdek de folder hier.

Thema's