Modder op de weg

De oogsttijd betekent niet alleen hard werken voor de landbouwers, maar het is ook een periode van modder op de weg. Het vervoer van de oogst in combinatie met de weersomstandigheden brengt immers de onvermijdelijke modder van akkers mee op de openbare weg. 

Om dit te voorkomen wordt de actie "Modder op de weg" georganiseerd. Ieder jaar van 1 september tot en met 31 december wordt via de actie "Modder op de weg" aandacht gevraagd voor deze omstandigheden. Het is belangrijk dat zowel de landbouwers als de loonwerkers die de oogstwerken uitvoeren hun voorzorgen nemen en het vervuilde wegdek zo vlug mogelijk reinigen. Het reinigen van het wegdek is een wettelijke verplichting. Aan de weggebruikers wordt gevraagd begrip op te brengen voor die situatie en vooral hun snelheid en rijgedrag aan te passen.

Procedure

Landbouwers kunnen speciale waarschuwingsborden aankopen voor de prijs van 30,00 euro. Deze signalisatieborden kunnen afgehaald worden bij het onthaal van het gemeentehuis. Via het intekenformulier onderaan deze pagina kunnen landbouwers intekenen voor deze actie.