Mobitwin

Voor wie?

Mobitwin is er voor personen met een beperkt inkomen die problemen ondervinden om zich te verplaatsen en hen op die manier uit hun sociaal isolement te halen. Meestal gaat het om personen die vanwege hun leeftijd of ziekte geen gebruik kunnen maken van openbaar vervoer of geen eigen wagen beschikken. Het vervoer gebeurt hoofdzakelijk om sociale redenen: familiebezoek, kaartclub, kapsalon, boodschappen, tandarts... Mobitwin is geen ziekenvervoer maar kan je wel brengen naar een dokter, ziekenhuis, revalidatie... Wij zorgen voor een chauffeur die jou thuis afhaalt, jou ter plaatse brengt en terug naar huis brengt.

Voorwaarden?

  • Gedomicilieerd zijn in Meulebeke
  • Minimum 60 jaar zijn uitgezonderd mensen met een ziekte, andersvaliden of personen die in een sociale noodsituatie verkeren.
  • Het netto belastbaar inkomen mag niet hoger liggen dan twee maal het leefloon.
  • Indien er voor het gevraagde traject geen openbaar vervoer voorhanden is of als het openbaar vervoer niet toegankelijk is.

Hoe werkt het?

Inschrijven om lid te worden kan door middel van het aanvraagformulier in te vullen. Na ontvangst van de aanvraag, word je gecontacteerd door de thuiszorgcoördinator. Een rit wordt uiterlijk 2 werkdagen op voorhand aangevraagd op het nummer 051 48 61 93, zodat er voor het gevraagde traject een geschikte vrijwillige chauffeur kan gevonden worden. De kilometervergoeding start vanaf het moment dat de chauffeur de eigen woning verlaat en eindigt op het ogenblik dat de chauffeur terug thuis komt.

Wat kost het?

  • Lidmaatschap voor één persoon: €12 per jaar of €6 na 30 juni. 
  • Lidmaatschap koppel of samenwonenden: €18 per jaar of €9 na 30 juni.
  • Woon je onder andere omstandigheden samen (zussen, vrienden,...) dan word je niet als samenwonenden beschouwd en moet je dus elk afzonderlijk lidgeld betalen.

Verder betaal je per kilometer een geïndexeerd bedrag aan de chauffeur zelf. 

Wanneer de gebruiker zijn afspraak niet kan nakomen, zonder de Mobitwin Centrale daarvan tijdig te verwittigen, wordt er een administratiekost aangerekend van 5 euro met uitzondering van dringende onvoorziene gevallen.

Hoe aanvragen?

Om lid te worden neem je contact op met de verantwoordelijke van Mobitwin in het Sociaal Huis, die nagaat of je aan de voorwaarden voldoet. 

Eenmaal lid, kan je ritten aanvragen. Om een rit aan te vragen bel je uiterlijk 2 werkdagen vóór de geplande rit in de voormiddag naar het onthaal in lokaal dienstencentrum Ter Deeve. Alle afspraken voor de ritten dienen altijd via de centrale te gebeuren. 

Chauffeurs mogen zelf geen afspraken maken met de gebruikers.

Word jij onze nieuwe chauffeur?

Steeds meer minder mobiele mensen willen zich laten vervoeren, daarom is het lokaal dienstencentrum op zoek naar chauffeurs om ons team te versterken. Beschik je over een rijbewijs en een eigen wagen? En wil je graag iemand helpen?

Aarzel dan niet om eens binnen te springen aan ons onthaal voor verdere informatie!