Minder Mobielen Centrale

Voor wie?

De Minder Mobielen Centrale staat in voor vervoer van oudere en minder mobiele personen met een beperkt inkomen. Het vervoer gebeurt hoofdzakelijk om sociale redenen: een bezoekje aan familie of vrienden, naar het kapsalon, de tandarts, boodschappen doen of een consultatie bij de huisarts …

De Minder Mobielen Centrale kan geen mensen vervoeren die ernstig ziek zijn. Wij zorgen voor een chauffeur die u thuis afhaalt, u ter plaatse brengt en terug naar huis voeren.

Wat kost het?

2021

  • Lidgeld voor een alleenstaande: 12 euro per jaar of 6 euro na 30 juni.
  • Lidgeld voor een koppel of samenwonenden: 18 euro per jaar of 9 euro na 30 juni. (Mensen die onder andere omstandigheden samenwonen (zussen, vrienden) worden niet als samenwonenden beschouwd en dienen dus elk afzonderlijk lidgeld te betalen.
  • Kilometerkosten: per gereden kilometer betaalt u 0,30 euro en wordt rechtstreeks betaald aan de chauffeur.

Hoe aanvragen?

Om lid te worden neemt u contact op met de verantwoordelijke van de Minder Mobielen Centrale in het Sociaal Huis, die nagaat of u aan de voorwaarden voldoet.

Eenmaal u lid bent, kunt u ritten aanvragen. Om een rit aan te vragen belt u uiterlijk 2 werkdagen vóór de geplande rit naar de centrale in het Lokaal Dienstencentrum Ter Deeve.