Mijn dossier

Mijn DOSSIER is een online toepassing die je toegang geeft tot jouw dossier in het Rijksregister: http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier/

Via de toepassing Mijn DOSSIER kan je:

 • je gegevens in het Rijksregister nakijken;
 • zien wie je gegevens de laatste 6 maanden geraadpleegd heeft;
 • attesten raadplegen, downloaden of afdrukken.

De documenten hebben dezelfde wettelijke waarde als het document dat je bij de dienst burgerzaken kan afhalen. Volgende attesten zijn beschikbaar:

 • Attest van gezinssamenstelling
 • Attest van hoofdverblijfplaats
 • Attest van hoofdverblijfplaats met historiek
 • Attest van Belgische nationaliteit
 • Attest van leven
 • Attest van wettelijke samenwoning
 • Attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk
 • Attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen
 • Attest van Belgisch kiezer
 • Uittreksel uit de registers