Mijn Dossier

Mijn Dossier is een online toepassing die u toegang geeft tot uw dossier in het Rijksregister: http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier/

Via de toepassing Mijn Dossier kunt u:

 • uw gegevens in het Rijksregister nakijken
 • zien wie uw gegevens de laatste 6 maanden geraadpleegd heeft
 • attesten raadplegen, downloaden of afdrukken

De documenten hebben dezelfde wettelijke waarde als het document dat u bij de dienst burgerzaken kan afhalen. Volgende attesten zijn beschikbaar:

 • Attest van gezinssamenstelling
 • Attest van hoofdverblijfplaats
 • Attest van hoofdverblijfplaats met historiek
 • Attest van Belgische nationaliteit
 • Attest van leven
 • Attest van wettelijke samenwoning
 • Attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk
 • Attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen
 • Attest van Belgisch kiezer
 • Uittreksel uit de registers