Meerjarenplan 2020-2025

De gemeenteraad keurde op 9 december 2020 het aangepaste meerjarenplan 2020 van de gemeente en het OCMW goed, opgemaakt volgens de beleids- en beheerscyclus 2021 (BBC 2021) en bestaande uit:

  • De strategische nota
  • De financiële nota:

            - Financieel doelstellingenplan (M1)            
            - Staat van het financieel evenwicht (M2)
            - Overzicht kredieten (M3)

  • De toelichting:

            - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)        
            - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)
            - Investeringsprojecten (T3)
            - Evolutie van de financiële schulden (T4)
            - Financiële risico’s
            - Grondslagen en assumpties

  • Bijkomende documentatie bij het meerjarenplan