Maandelijkse zitdag voor sociale zekerheid in het sociaal huis

Elke vierde woensdag van de maand vindt er een zitdag plaats in het sociaal huis. Tijdens deze zitdag zijn ervaren maatschappelijk werkers van de FOD Sociale Zekerheid aanwezig om de inwoners van Meulebeke te ondersteunen bij verschillende sociale aanvragen en diensten.

De zitdag vindt plaats van 09:00 tot 11:00 en biedt inwoners de gelegenheid om persoonlijk advies in te winnen bij maatschappelijk werker Hannelore Van Ruymbeke over verschillende diensten.  

Enkele van deze diensten zijn:

  • Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT): deze tegemoetkoming is bedoeld voor volwassenen tussen 18 en 65 jaar die door een handicap beperkte of geen mogelijkheden hebben om te werken.
  • Integratietegemoetkoming (IT): volwassenen tussen 18 en 65 jaar die moeilijkheden ondervinden bij dagelijkse activiteiten als gevolg van een handicap, kunnen aanspraak maken op deze tegemoetkoming.
  • Parkeerkaart: personen met ernstige verplaatsingsmoeilijkheden als gevolg van een handicap komen in aanmerking voor een parkeerkaart.
  • Belastingvoordelen voor eigen voertuig (BTW): personen die blind zijn of ernstige verlamming hebben aan de ledematen kunnen gebruikmaken van belastingvoordelen voor hun eigen voertuig.
  • Verminderingskaart voor het openbaar vervoer: blinde en slechtziende personen kunnen korting krijgen op het openbaar vervoer met deze kaart.

Tijdens de zitdag kunnen inwoners ook informatie krijgen over de voortgang van hun dossiers, het indienen van aanvullende documenten, afstand doen van schulden, vragen stellen over beslissingsbrieven en andere bijkomende voordelen.

Wil je een afspraak maken? Dan kan dit rechtstreeks bij maatschappelijk werker Hannelore Vanruymbeke telefonisch via 02 528 61 57 of per mail via Hannelore.Vanruymbeke@minsoc.fed.be.
Je kan ook je afspraak maken bij het sociaal huis: telefonisch via 051 54 13 41 of per mail via sociale.dienst@meulebeke.be