Maak je werk van Meulebeke: 3 openstaande vacatures

Gepubliceerd opdonderdag 22 sep 2022 om 10:30
We zijn op zoek naar 3 nieuwe collega's, die van Meulebeke een gemeente willen maken waar elk van onze bijna 11.000 inwoners, onze ondernemers en iedereen die komt beleven of ontdekken, preus op is.

Administratief medewerker dienstencentrum (tijdelijk) – niveau C 

Als administratief medewerker ondersteun je dagelijks administratief de werking van het dienstencentrum. Hierbij heb je steeds actief aandacht voor optimale informatiedoorstroming en klantgerichte dienstverlening. 

Concreet bestaat jouw dagtaak onder andere uit:

  • het verwerken van inkomend telefoonverkeer, mails en andere correspondentie
  • op een klantvriendelijke manier te woord staan van burgers en bewoners met vragen allerhande
  • dossiers behandelen en afwerken zoals wettelijk voorgeschreven
  • opmaken van bestelbonnen met aandacht voor het beschikbare budget
  • participeren aan vergaderingen en verslaggeving ervan
  • opvolging zaalverhuur
  • beheer kassasysteem

Het gaat over een vervangingscontract voor een afwezige medewerker. Indiensttreding op zeer korte termijn is vereist.

Diensthoofd openbaar domein en mobiliteit – niveau A

Je bent onder leiding van het afdelingshoofd ruimte verantwoordelijk voor het opvolgen van alle werkzaamheden m.b.t. openbaar domein en mobiliteit. Je werkt vaak samen met externe partners en stakeholders, maar voorziet ook in uitvoering in eigen beheer. Je wordt hierin bijgestaan door twee bekwame ploegverantwoordelijken en twee sterke uitvoerende ploegen: team openbare werken en team groen en begraafplaatsen. Bij afwezigheid van het afdelingshoofd ruimte neem je de dagelijkse leiding over.  

Solliciteren voor deze vacature kan tot uiterlijk 25 september 2022.

Diensthoofd ruimtelijke ontwikkeling / omgevingsambtenaar – niveau A

Je bent onder leiding van het afdelingshoofd ruimte verantwoordelijk voor de operationele organisatie van de dienst ruimtelijke ontwikkeling. Je vervult daarbij ook de taak van omgevingsambtenaar en voorziet het bestuur in deze expertiserol van gemotiveerd adviezen in omgevingsdossiers. Je stelt het omgevings- en vergunningsbeleid van het bestuur mee samen.  

Solliciteren voor deze vacature kan tot uiterlijk 25 september 2022.