Loopomlopen Carlos D'Haene

Onder impuls van wijlen Carlos D'haene, vroegere voorzitter van de gemeentelijke sportraad werd in 1990 een tweevoudig joggingpad aangelegd op en rond het domein Ter Borcht. Het was de bedoeling dat iedere loper en gelegenheidjogger op en rond het sportcomplex zijn pad zou kunnen gebruiken. De loopomlopen werden in 2013 vernieuwd en kregen de naam 'Loopomlopen Carlos D'haene', vroegere voorzitter en initiatiefnemer.