Lokaal OpvangInitiatief (LOI)

Onder de vorm van een ‘Lokaal OpvangInitiatief’ (LOI) biedt het OCMW in het kader van een federale opdracht opvang aan asielzoekers. In dit Lokaal Opvanginitiatief krijgen de mensen geen financiële steun meer, maar wel materiële hulp zoals huisvesting, voedsel, kledij, medische en psychosociale begeleiding, hulp bij hun procedure en taallessen.

Zolang hun asielprocedure hangende is, kan men in deze woningen verblijven.
Verdeeld over verschillende woningen in Meulebeke is het mogelijk om 21 personen op te vangen.