Kwaliteitshandboek IBO 't Berenhuisje

Het IBO 't Berenhuisje heeft een kwaliteitshandboek dat beschrijft hoe er gewerkt wordt. Het bevat o.a. de missie en visie, de doelstellingen, het pedagogisch beleid, de betrokkenheid van ouders, de noodprocedures, de klachtenprocedure, de organisatiestructuur, ... .

Ouders hebben het recht om het kwaliteitshandboek in te kijken. Het kwaliteitshandboek kan op vraag ingekeken worden in IBO 't Berenhuisje.